وابستگی سازمانی

1395/3/27 0:0

آدرس فارسی:

مركز تحقيقات زيست فناوری دريايي‌ پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

 

Address in English

The Persian Gulf Marine Biotechnology Medicine Research Center, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

 


   
تعداد بازدید:   ۴۶۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >