پروژه های تحقیقاتی سال 1391

1395/8/18 0:0

- مطالعه تئوري ايزومرهاي فضايي داكتيلين: ماده طبيعي دريايي استخراج شده از آپليسا داكتيلوملا (گونه اي خرگوش دريايي در خليج فارس)

مریم فرخ نیا


   
تعداد بازدید:   ۴۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >