وابستگی سازمانی

1395/3/27 0:0

آدرس فارسی:

مركز تحقيقات زيست فناوری دريايي‌ خلیج فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

 

Address in English

The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

 


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >