اهداف ، چشم انداز و ماموریت های مرکز

1399/2/23 0:0
ماموریت ها ، اهداف و چشم انداز مرکز

 

چشم انداز برترین گرانیگاه برای پژوهش در گستره­ی سلامت توسعه فناوری های زیستی و دریایی در منطقه­ی خلیج فارس

 

مأموریت

·        انجام پژوهش های بنیادی و اکتشاف درگستره­ی دریا برای یافت و استخراج فرآورده های فعال زیستی از زیستمندان خلیج فارس

·        پژوهش های بنیادی و کاربردی در گستره­ی فناوری زیستی پزشکی دریایی جهت تدوین تکنیک های جدید بر پایه­­ی فناوری زیستی جهت تشخیص و درمان بیماری ها

·        تربیت نیروی انسانی پژوهشگر در علوم زیستی و فناوری های برتر High Tech وابسته به علوم دریایی

·        شناسایی و رده بندی سیستماتیک زیستمندان دارویی خلیج فارس و دریای عمان

 

 

ارزش های بنیادین

·        ارج به کرامت انسانی بر اساس موازین دین مبین اسلام

·        پایبندی به اصول اخلاق پزشکی و اخلاق در پژوهش

·        رویکرد حفاظتی به محیط زیست و رعایت ایمنی زیستی و محیط زیست در کلیه مراحل پژوهش، تولید و عرضه فرآورده های زیستی و یا نانوبیوتکنولوژی

·        تأکید بر خلاقیت و نوآوری

·        تولید ثروت بر پایه­­ی دانش

·        توجه به منابع بومی و منطقه ای و ارزش های ملّی

·        پایبندی به نقشه­ی علمی کشور در گستره­ی سلامت

·        اعتقاد به گفتمان و احترام به چند فرهنگی

نقاط قوت  :

·        پشتيباني مسئولين دانشگاه از فعاليت هاي پژوهشی

·        هيئت علمي جوان و علاقمند به تحقيق در عرصه هاي علوم پايه

·        سيستم بهداشتي نظام مند و وجود نهادهاي پژوهشي در معاونت بهداشتي دانشگاه

·        وجود مرکز پژوهش هاي بيولوژي دريايي در دانشگاه خليج فارس

·        وجود آزمايشگاه تحقيقات بيوتکنولوژي دريايي در مرکز پژوهشي دانشگاه

·        مجله علمي پژوهشي طب جنوب

·        تکميل شدن کادر هيات علمي علوم پايه جهت گسترش پژوهش هاي علوم پايه

·        وجود فضا و امکانات جهت اجراي پروژه هاي باليني درمانگاه ها وبيمارستانها

·        وجود امکانات آزمايشگاهي و تکنيکي جهت اجراي پژوهش هاي پايه و باليني وجود آزمايشگاه حيوانات Animal Lab

·        وجود واحد انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

·        وجود مراکز تحقیقاتی علوم زیستی و دریایی در دانشگاه ها و مراکز شیلات استان

نقاط ضعف:

·        کمبود نيروي انساني در مرکز

·        بودجه ناکافي تخصيصي در رديف پژوهشي

·        عدم وجود دانشجويان در مقطع PhD

·        عدم برخورداري از فضاي مناسب جهت برگزاري کنگره ها و همايش هاي علمي

·        عدم انگيزه کافي در اعضاء هيات علمي باليني و علوم پایه  به انجام پژوهش هاي پایه

·        عدم دسترسی کافی به مواد پایه جهت انجام تکنیک های زیستی و ملکولی

·        ضعف در انجام پژوهش­های میان رشته­ای درحوزه­ی علوم زیستی دریایی

·        ناکارآمدي  ارتباط بخش پژوهش دانشگاه با صنعت

·        نداشتن کتابخانه مجازي الکترونيک E.library

·        دسترسی ناکافی به ابزار و مواد جهت پویش و کاوش در زیر دریا و بستر دریا

 

فرصت ها 

·        موقعيت منحصر بفرد جغرافيايي مرکز در حاشيه استراتژيک و ژئوپليتيک خليج فارس

·        وضعيت جغرافيايي منحصر بفرد محدود بندر بوشهر جهت انجام پروژه هاي زیست فناوری در گستره­ی دریا

·        امکان اعزام اعضاء هيات علمي و پژوهشگران مرکز به مراکز علمي معتبر داخلي و بين المللي

·        استفاده از پيش کسوتان بازنشسته علوم پايه در کشور جهت بنيان نهادهاي پژوهشي علوم پايه در مرکز

·        استفاده از رديف هاي متمرکز پژوهشي استاني ( شوراي پژوهش و فناوري استان )

·        وجود صنايع مواد غذايي دريايي در منطقه ويژه اقتصادي بوشهر

·        وجود بخش هاي بيوتکنولوژي مراکز تحقيقاتي شيلاتي جنوب ايران و مراکز تحقيقاتي بيوتکنولوژي وزارت جهاد وکشاورزي

·        وجود دانشگاه و مراکز آموزش عالي در استان جهت تدوين پروژه هاي مشترک

·        استفاده از رديف هاي پژوهشي منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي (100x 2)

·        استفاده از بخش صنعت نفت و گاز در عقد قرارداد هاي پژوهشي

·        وجود نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ناوگان صید صنعتی شیلات

 

تهديدها

·        فرار نيروهاي علمي دانشگاه به دانشگاه هاي مادر ومجاور

·         ضعف سيستم مخابراتي استان از ديدگاه تکنولوژيک و حمايت از سيستم هاي اينترنتي دانشگاه

·          نبود رديف هاي ويژه هيات علمي جهت جذب نيروي متخصص و تمام وقت

·          عدم وجود نگرش مناسب مردم و مسئولين در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در گستره­ی پزشکی دریایی و فناوری های نو

·        تحریم های اقتصادی و عدم دسترسی به منابع بیوانفورماتیک و نرم افزارهای تحلیلی در گستره­ی علوم بیو نانو

 

اهداف استراتژیک و راهبردها

·        ارائه و کاربرد فناوری های ملکولی پیشرفته در تشخیص و درمان بیماری های مزمن و عفونی

·        دستیابی به روش درمان بیماری های دشوار درمان با استفاده از فناوری زیستی دریایی

·        پایش و ارزیابی زیست محیطی و اثرات بر سلامت آلودگی های  در منطقه­­ی خلیج فارس

·        شناسایی و استخراج فرآورده های زیستی فعال از زیستمندان خلیج فارس

·        به کارگیری روش های ژنومیک و پروتئومیک جهت تولید فرآورده های اصلاح شده­ی زیستی از زیستمندان خلیج فارس

·        به کارگیری تکنیک های زیست پزشکی برای مدیریت اکوسیستم های  دریایی جهت حفاظت از سلامت انسان و محیطی زیست

·        سنتز و انجام کارآزمایی های بالینی بر روی داروهای ضد سرطان دریایی، داروهای ضد التهابی و ضد درد دریایی و آلکالوئیدهای فعال زیستی از دریا

·        شناخت بیوتوکسین ها و اثرات آن ها بر سلامت و بیماری

·        بررسی اثرات بر سلامت و بیماری فرآورده های زیستی ( دارویی- غذایی) دریایی

·        طراحی پژوهش های بنیادی و کاربردی برای کنترل آلودگی های زیست محیطی به کمک زیستمندان و فرآورده های دریایی خلیج فارس

·        همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی زیست پزشکی سایر کشورها و سازمان های بین المللی

·        تشکیل بانک اطلاعاتی و کلکسیون ارگانیسم های دارویی خلیج فارس

·        طراحی و ساخت ردیاب های زیستی از ارگانیسم های دریایی خلیج فارس

·        تربیت نیروی انسانی در مقطع PhD در گستره های زیست پزشکی در قالب پژوهش

·        تدوین پروژه های پژوهشی میان رشته ای و ترجمانی trans lational Research در گستره­­ی نانو بیوتکنوژی پزشکی

·        شناخت اپیدمیولوژیک بیماری های برخاسته از اقلیم دریا در منطقه­ی گرمسیری خلیج فارس

·        شناخت پاتوبیولوژی بیماری های نوپدید و بازپدید در منطقه­ی خلیج فارس

·        پژوهش های بنیادی برای شناسایی و کنترل عوامل عفونی باکتریال، قارچی و انگلی منطقه­ی شمال خلیج فارس

·        به کارگیری  روش های نانوبیوتکنولوژیک برای شناسایی و درمان بیماری های عفونی شایع منطقه­ی خلیج فارس

·        بررسی اثرات اقلیم گرمسیری و دریایی بر سلامت و بیماری

·        توسعه پژوهش های پزشکی دریایی و زیر سطحی

·        ایجاد کانون و اتاق فکر ارتقاء سلامت در منطقه­ی خلیج فارس

·        هم راستایی با نقشه­ی علمی کشور در حوزه­ی سلامت برای پیاده سازی اهداف زیست فناورانه­ی نقشه­ی علمی کشور در حوزه­ی دریا

·        شناسایی ورده بندی سیستماتیک گیاهان و جانوران خلیج فارس و دریای عمان

·        شناسایی و انجام پژوهش های فیزیولوژیک بر جانوران زهرآگین خلیج فارس

·        تدوین و انجام پژوهش های میان رشته ای در حوزه­ی علوم زیست پزشکی دریایی

·        فراهم آوردن بانک ژنی زیستمندان خلیج فارس

·        همکاری با پارک علم و فناوری خلیج فارس در زمینه­ی تهیه­ی بیودیزل و سوخت های زیستی

·        پژوهش های بالینی در زمینه­ی کاربرد مواد آرایشی با منشاء دریا

·        تجاری سازی محصولات و فرآورده­های با منشاء دریا

·        به کارگیری فرآورده­های دریایی جهت ساخت واکسن های برپایه­ی فناوری زیستی

·        به کارگیری موجودات دریایی جهت ساخت و توسعه­ی حسگرهای زیستی، ردیاب های زیستی، کیت های تشخیص طبی و ردیابی محیطی

·        استفاده از فرآورده­های بر پایه­ی زیست پزشکی جهت مقابله زیستی و ساخت آفت کش های زیستی

·        استفاده از توان میکروبی و آنزیمی دریا برای پاکسازی زیستی

·        فرآوری میکروارگانیسم های دریایی جهت بیورمیداسیون

·        کاربرد میکروارگانیسم های دریایی جهت پاکسازی فلزات سنگین، آلودگی های رادیونوکلئوئیدی، رسوب دهی زیستی، کریستاله سازی زیستی، جذب زیستی

·        کاربرد فرآورده های زیستی دریایی در صنایع غذایی مادر و وابسته به دریا

·        به کارگیری تکنیک های زیستی جهت حفاظت از ذخایر ژنتیکی دریایی

کلمات کلیدی:
اهداف     چشم     انداز        

تاریخ بروز رسانی:   23 ارديبهشت 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >