پیام رییس مرکز تحقیقات زیست فناوری خلیج فارس

1399/2/23 0:0

 

روح بزرگ دریا همواره انسان را همچون مغناطیسی نیرومند به خود جذب می‌کرده است و هر انسان جست‌و‌جوگر در اندرون رازهای آن اسیر می‌کرده، بی‌کرانه‌گی افسونگرانه‌اش ، ژرف‌تر نمایان می‌شده است. چنین است که علوم زیست پزشکی دریایی نیز در هاله‌ای از شناخته‌ها فرو رفته است. چه بسیار نایافته‌های آن که هنوز نمودار نشده‌اند. از این رو جای شگفتی نیست که قلمروی پزشکی دریایی، همچنان گستره‌ای نامکشوف جلوه می‌نماید. شاید، یکی از دلایل آن، ماهیت میان رشته‌ای این گستره است که نیازمند برون‌دادهای علوم بیولوژی، محیط زیست، هواشناسی، اقیانوس شناسی، شیمی، فیزیک زیستی، علوم زیستی، پزشکی، فیزیولوژی، توکسیکولوژی و میکروبیولوژی است.

چشم‌انداز مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی، گام برداشتن در مسیر توسعة دانش‌های زیست پزشکی دریایی در سطح منطقة خلیج فارس و تبدیل جنوب کشور به سکوی صادرات تولیدات فرآورده‌های زیستی دریایی و داروهای با منشأ دریایی و کسب جایگاه شایسته در مرجعیت علمی منطقه در گسترة زیست پزشکی دریایی است.

 

اهداف کلان قطب زیست پزشکی دریایی:

1/ ایجاد پلاتفورم (سکوی) برجسته با مرجعیت علمی در زمینة زیست پزشکی دریایی در مقیاس ملّی و منطقه‌ای

2/ ایجاد و توسعة زیرساخت‌های لازم برای صنایع نوپدید وابسته به زیست فناوری دریایی

3/ جذب شرکت های فناورانة عمده با فعالیت زیست فناوری دریایی

4/ خلق و رشد شرکت‌های دانش بنیان با فعالیت زیست فناوری دریایی

5/ بسترسازی و ظرفیت سازی برای ایجاد، انتقال و توسعه فرایندهای تولید فرآورده‌های زیستی و دریایی

6/ بسترسازی و ایجاد زیرساخت های لازم برای ورود به بازارهای جهانی با سونگری به صادرات فرآورده های زیستی به کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی

7/ تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینة علوم وابسته به زیست پزشکی دریایی

8/ انجام پژوهش‌های بنیادی و اکتشاف در گسترة دریا برای یافت و استخراج فرآورده‌های فعال زیستی از زیستمندان خلیج فارس

9/ پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در گسترة فناوری زیستی پزشکی دریایی جهت تدوین تکنیک‌های جدید بر پایة فناوری زیستی جهت تشخیص و درمان بیماری‌ها

 

 

- سند راهبردی قطب زیست پزشکی دریایی

- اساسنامه انجمن زیست پزشکی ایران

  

کلمات کلیدی:
پیام_رییس_مرکز         قطب_زیست_پزشکی         زیست_فناوری_دریایی    

تاریخ بروز رسانی:   9 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >