توکسینولوژی دریایی

1399/5/6 0:0

توکسینولوژی دریایی، یک گستره تخصصی علمی است که به صورت ویژه به توکسین‌های زیستمندان جانوری، گیاهی و میکروبی می‌پردازد و بر این اساس، شیمی و شیوه عمل توکسین‌ها را نیز در بر می‌گیرد. از این رو، توکسینولوژی با بیولوژی ارگانیسم‌های تولید کننده سم یا زهر، ساختار و عملکرددستگاه زهری و نیز کاربرد زهر یا سم و نقش اکولوژیک این ترکیبات سرو کار دارد. این شاخه از علم را می‌توان به صورت دانش مواد توکسیک که توسط ارگانیسم‌های زنده تولید و انباشت می‌شوند و نیز خصوصیات آن‌ها و اهمیت بیولوژیک این مواد برای ارگانیسم مربوطه، تعریف نمود. از سوی دیگر، از آنجا که این شاخه از علم، ترکیب بیوشیمیایی، ژنومیکس و پروتئومیکس توکسین‌ها و ونوم‌ها را در برهم کنش با اشکال زندگی (به ویژه انسان)، توسعه ضد سم‌ها و پتانسیل‌های فارموکولوژیک، مورد مطالعه قرار می‌دهد، پیوند بسیار ژرفی با بیوشیمی، بیولوژی ملکولی، آناتومی و فارماکولوژی دارد. زیر شاخه توکسینولوژی، توکسینولوژی بالینی است که به درک و مدیریت اثرات پزشکی توکسین‌ها بر انسان می‌پردازد.

 

رئیس بخش: دکتر غلامحسین محبی

 

مستندات:

- برنامه آموزشی رشته توکسینولوژی دریایی (مقطع دکترای تخصصی)

 

 

   
جانوران زهرآگین خلیج فارس   دانشنامه توکسینولوژی دریایی   فیلم مستند عروس واژگون

 

کلمات کلیدی:
توکسینولوژی_دریایی         توکسین    

تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >