بیوشیمی - فیزیکی دریایی

1399/5/6 0:0

بیوشیمی - فیزیکی شاخه‌ای از علم بیوشیمی است که با نظریه، تکنیک‌ها و روش‌های مورد استفاده برای مطالعه شیمی فیزیکی مولکول‌های زیستی، سر و کار دارد. همچنین با رویکردهای ریاضی برای تجزیه و تحلیل واکنش‌های بیوشیمیایی و مدل سازی سیستم‌های بیولوژیکی مرتبط است. در نتیجه این بینش، جزییاتی از ساختار شیمیایی ماکرومولکول‌ها و همچنین چگونگی تاثیر ساختار شیمیایی بر خواص فیزیکی یک ماده بیولوژیکی را فراهم می‌کند که می‌توان از آن در شناسایی ترکیبات زیستی فعال، تخمین خواص فیزیکی و فعالیت شیمیایی _ زیستی آن‌ها استفاده کرد. مطالعات بیوشیمیایی فیزیک دریایی، متمرکز بر زیست ملکول‌های استخراج شده از ارگانیسم‌های دریایی است که در واکنش‌های بیوشیمیایی مختلفی وارد می‌شوند و دارای فعالیت‌های زیستی هستند. از طرفی، از روش‌های بیوشیمی فیزیکی می‌توان در یافتن دارو استفاده کرد. (از جمله در یافتن hit ]غربالگری بر اساس قطعه و غربالگری با توان بالا[ اعتبار سنجی، در توصیف عمق اتصال ترکیب و بهینه سازی lead که بخش‌های مهمی از مرحله کشف و طراحی دارو می‌باشند). گروه میان‌رشته‌ای برای توصیف کمّی واکنش‌ها و فرآیند تشکیل ساختار ماکروملکول‌های زیستی و ترکیبات طبیعی فعال دریایی استفاده می‌کند که با رویکردهای بیوفیزیکی و محاسباتی، بر پایه نتایج تجربی بیوشیمیایی استوار است. در حال حاضر تمرکز تحقیقات ما در سه بخش است:

1) غربالگری با توان بالای ترکیبات طبیعی دریایی در کشف دارو
2) بررسی مکانیسم انتقال الکترون در برخی ترکیبات زیستی فعال دریایی مثل پروتئین‌های فلورسانس سبز، آنتی اکسیدانت‌ها و...
3) مطالعه در سطح اتمی بر روی ساختار و فعالیت ترکیبات طبیعی دریایی

 

مسئول بخش: دکتر مریم فرخ‌نیا

 

مستندات:

- برنامه آموزشی رشته بیوشیمی-فیزیک دریایی (مقطع دکترای تخصصی)

  

   
تصویر نخست   تصویر دوم   تصویر سوم

 

کلمات کلیدی:
بیوشیمی_فیزیکی_دریایی         بیوشیمی_فیزیک    

تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >