کاوش‌های دریایی

1399/5/6 13:35
معرفی بخش کاوش‌های دریایی

کاوش‌های دریایی

واحد کاوش‌های دریایی از بخش‌های میان‌رشته‌ای مرکز تحقیقات زیست‌فناوری دریایی خلیج‌فارس است که پیوندی نزدیک با پژوهشگران عرصه دریا از زیست‌شناسی تا باستان‌شناسی دریایی دارد.

در واقع این بخش تلاش می‌نماید تا هم‌زمان با کشف اکوسیستم‌های دریایی خلیج‌فارس، محیط پژوهشی را برای پژوهشگران فراهم آورد تا آن‌ها بتوانند از روابط پیچیده اکولوژیک و زیست‌محیطی حاکم بر این اکوسیستم‌ها آگاهی بیابند و هم‌زمان بتوانند نمونه‌های زیستی خود را جهت انجام اولیه آزمایش‌ها فراهم آورند.

این بخش ضمن کاوش و جستجو برای یافت زیستمندان دریایی، از محیط‌ زیست طبیعی آن‌ها نیز به تصویرپردازی در قالب عکس و فیلم مستند، می‌پردازد و همچنین با حفاظت از گونه‌های با ارزش زیستمند دریایی نسبت به احیاء و با زنده‌سازی اکوسیستم‌های تخریب‌شده دریایی اقدام می‌نماید.

ازاین‌رو، این بخش ارتباط تنگاتنگی با محیط ‌زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد حافظ و حامی محیط ‌زیست دریایی دارد. از سوی دیگر، آموزش دانشجویان و دانش‌آموزان را در زمینه محیط زیست دریایی و زیست‌فناوری دریایی در سرلوحه کار خود قرار داده است.

همچنین تلاش می‌نماید تا یادمان‌های فرهنگی در پیوست با دریا را در منطقه شمالی خلیج‌فارس، مورد کاوش قرار دهد که حاصل آن به شکل مجموعه‌های عکس، فیلم مستند و کتاب می‌باشد.


دست آوردها:

1)      ساخت فیلم مستند زوانتوس

2)      ساخت فیلم مستند عروس دریایی

3)      کاشت چندین هزار درخت حرا در سواحل کرانه‌های خلیج‌فارس

4)      کشف محوطه باستانی اشکانی در زیر دریا

5)      کشف محوطه باستانی ده هزار ساله در زیر دریا

6)      همکاری با پژوهشکده باستان‌شناسی کشور در پژوهش بر روی مناطق باستانی زیرآب خلیج‌فارس

7)      همکاری و عقد قرارداد با محیط زیست دریایی کشور جهت احیاء بسترهای مرجانی خلیج‌فارس

8)      راه‌اندازی آزمایشگاه مقایسه‌ای جانوران دریایی خلیج‌فارس جهت پژوهش‌های پایه در حوزه علوم پزشکی

9)      آموزش به دانش آموزان سراسر استان در زمینه زیست محیط خلیج‌فارس و اکولوژی دریایی

10)  کشف آمفوراهای کشتی‌های غرق‌شده ساسانی-اشکانی

11)  انتشار اطلس نرم‌تنان، جلبک‌ها و اسفنج‌های داروئی خلیج‌فارس

12)  راه‌اندازی بخش جانوران زهرآگین خلیج‌فارس در موزه تاریخ پزشکی خلیج‌فارس

کلمات کلیدی:
کاوش.های.دریایی     معرفی     غواصی    

تاریخ بروز رسانی:   6 امرداد 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >