پزشکی دریایی

1399/9/7 0:0

پزشکی دریایی یک دانش میان رشته‌ای است که برون دادهای علوم بیولوژی، پزشکی، محیط زیست، هواشناسی، اقیانوس شناسی، شیمی، فیزیک زیستی، علوم زیستی، فیزیولوژی، توکسینولوژی و میکروبیولوژی برای بررسی وضعیت سلامت و بیماری انسان در پیوند با دریا، استفاده می‌کند.

متأسفانه در برنامه‌های آموزش پزشکی دانشجویان، پزشکی دریایی جایگاهی ندارد و پزشکان فارغ التحصیل جوان در رویارویی با بیماران و مصدومین حاصل از فعالیت‌های دریایی، دچار مشکل می‌شوند و از این رو آشنایی گروه پزشکی و ارائه دهنده خدمات سلامت در پهنه دریاها و کرانه‌ها ی ساحلی با مباحث در پیوند با پزشکی دریایی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. از سوی دیگر، به دلیل رشد پر شتاب تجارت و خطوط کشتیرانی، شکوفایی صنایع دریایی و اکتشافات زیر آب و انجام عملیات غواصی جهت احداث لوله‌های گاز و نفت و فعالیت‌های فلات قاره و نیز فزونی در اکوسیستم دریایی و مصرف آبزیان و جهانی شدن بار بیماری‌های نوپدید و بازپدید، نیاز به دانش پزشکی دریایی بیش از پیش احساس می‌شود. هدف این بخش از مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی پرداختن به مباحث تحقیقاتی و آموزشی دریایی در زمینه‌های زیر است:

1) توکسینولوژی و مسمومیت‌های غذایی دریایی
2) جانوران خطرناک دریایی و زهرآگین
3) پزشکی غواصی
4) دریا درمانی
5) دریا زدگی و غرق شدگی
6) داروهای دریایی
7) سودمندی‌های مواد غذایی
8) میکروبیولوژی و عفونت‌های دریایی
9) اثر اقلیم دریایی بر سلامت

 

مسئول بخش: دکتر ایرج نبی‌پور

هیئت علمی: دکتر مهدی محمودپور

 

 

پزشکی دریایی   جانوران زهرآگین خلیج فارس   زمین شناسی پزشکی خلیج فارس
پزشکی دریایی   جانوران زهرآگین خلیج فارس   زمین شناسی پزشکی خلیج فارس

 

کلمات کلیدی:
پزشکی_دریایی         زمین_شناسی_پزشکی_دریایی         جانوران_زهرآگین        
خلیج_فارس    

تاریخ بروز رسانی:   10 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >