معرفی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

1399/9/8 0:0

 

 
استادیار پژوهشی ژنتیک
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Research Assistant Professor of Genetics
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر محمدجواد حاجی پور


تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >