معرفی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

1399/9/8 0:0

 

 
دانشیار پژوهشی شیمی فیزیک
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Associate Professor of Physical BioChemistry
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر مریم فرخ‌نیا

 

 

ایمیل: farrokhnia.m@bpums.ac.ir   Farrokhnia.m@gmail.com

سامانه علم‌سنجی

 رزومه

 


تاریخ بروز رسانی:   21 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >