کتاب‌ها

1401/6/9 10:5
در این بخش کتاب‌هایی با موضوع زیست پزشکی به حضورتان معرفی می‌گردد.

 

پزشکی دریایی

دکتر ایرج نبی‌پور

Marine Medicine

Iraj Nabipour, MD.

   پزشکی دریایی
       

جانوران زهرآگین خلیج فارس

دکتر ایرج نبی‌پور

Poisonous Animals of the Persian Gulf

Iraj Nabipour, MD.

   جانوران زهرآگین خلیج فارس
       

زمین شناسی پزشکی خلیج فارس

دکتر رازقه اخباری‌زاده
دکتر ایرج نبی‌پور

Medical Geology of Persian Gulf

Razeghe Akhbarizadeh, PhD.
Iraj Nabipour, MD.

   زمین شناسی پزشکی خلیج فارس
       

مرجان‌های خلیج فارس و مهندسی بافت

مهدی مرادی، طوبی وارسته،
دکتر ایرج نبی‌پور

Persian Gulf corals and tissue engineering

Mahdi Moradi, Toba Varasteh,
Iraj Nabipour, MD.

   مرجان‌های خلیج فارس و مهندسی بافت
       

نرمتنان دارویی خلیج فارس

دکتر ایرج نبی‌پور، دکتر آرزو نجفی
امیررضا بوالخیر

Medicinal Mollusks of Persian Gulf

Iraj Nabipour, MD., Arezo Najafi, MD.
AmirReza Bolkheir

   نرمتنان دارویی خلیج فارس
       

مرجان‌های خلیج فارس و مهندسی بافت

دکتر ایرج نبی‌پور
دکتر فراد مرادحاصلی

Medicinal algae of the Persian Gulf

Iraj Nabipour, MD.
Farzad MoradHaseli, MD.

   جلبک‌های دارویی خلیج فارس
       

 

 


تاریخ بروز رسانی:   18 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >