اولویت‌ها و لاین پژوهشی

1401/7/13 0:0

اولویت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

- جداسازی و استخراج مواد فعال زیستی از زیستمندان دریایی خلیج فارس

- پژوهش در مورد یافته‌های بالینی و درمان با جانواران زهرآگین خلیج فارس

- شناسایی و بررسی عوامل رشد سلول‌های بنیادی دریایی

لاین پژوهشی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

- زیستمندان ‌دارویی خلیج فارس

- پزشکی دریایی

- سلول‌های بنیادی دریایی


تاریخ بروز رسانی:   13 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >