شورای پژوهشی مرکز

1400/2/18 0:0

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس با هدف بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی منطبق با الویت‌های پژوهشی مرکز و در راستای سیاست‌های پژوهشی کلان دانشگاه تشکیل شده و متشکل از اعضای زیر است:

 

دکتر ایرج نبی‌پور
عضو هیئت علمی
پست الکترونیک: Inabipour@Bpums.Ac.Ir
تلفن تماس: 07733350407
 دکتر کتایون وحدت
رئیس مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس
پست الکترونیک: vahdatk@gmail.com
تلفن تماس: 07733350407
 دکتر مجید اسدی
رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس
پست الکترونیک: assadipoya@gmail.com
تلفن تماس: 07733350407
دکتر سینا دوبرادران
رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی
پست الکترونیک: sina_dobaradaran@yahoo.com
تلفن تماس: 07733350407
 دکتر مهدی محمودپور
معاون پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
پست الکترونیک: Mehdimpr@gmail.com
تلفن تماس: 07733350407
دکتر مریم فرخ‌نیا
رئیس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
پست الکترونیک: Farrokhnia.m@gmail.com
تلفن تماس: 07733350407
 دکتر صفیه مؤمنی
رئیس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پست الکترونیک: safieh.momeni@gmail.com
تلفن تماس: 07733350407

ملیحه سعید فیروزآبادی
دبیر شورا
پست الکترونیک: s.firoozabadi_m@yahoo.com

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   1 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >