فارماکولوژی دریایی

1399/9/7 0:0

فارماکولوژی دریایی، رشته‌ای جوان است که به دلیل تنوع شیمیایی که در ارگانیسم‌های دریایی حاکم است می‌تواند نقش فزاینده‌ای در خطوط بالینی برای شناسایی ترکیبات فعال زیستی داشته باشد. زیرا محیط زیست دریایی یک منبع بی انتها و استثنایی برای کشف دارو است. در واقع، خصوصیات ساختاری شیمیایی ترکیبات دریایی به گونه‌ای است که در دیگر محصولات طبیعی گیاهی و جانوری خشکی زی دیده نمی‌شوند؛ زیرا در ارگانیسم‌های دریایی، مکانیسم‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی تکامل یافته اند تا بتوانند برای فعالیت‌های زیستی تولید مثل، ارتباط ستیز و گریز در گستره تنازع بقاء، مقابله باعفونت و رقابت موثر باشند. به دلیل شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط زیست دریایی، تقریبا هر شاخه‌ای از ارگانیسم‌های دریایی، تنوعی از ملکول‌ها با ساختار منحصر بفرد، برای خود فراهم کرده اند. از 28 شاخه جانوری عمده، تنها دو شاخه در دریا زندگی نمی‌کنند. به دلیل این تنوع زیستی، دریا بهترین مکان برای آغاز ساخت یک داروخانه طبیعی است. تاکنون (نوامبر 2019)، تعداد 9 دارو دریایی مجوز FDA را اخذ کرده اند و در سال 2020 نیز 31 ترکیب دریایی در حال گذران فازهای گوناگون کارآزمایی‌های بالینی خود هستند. در بخش فارماکولوژی دریایی مرکز تحقیقات زیست فناوری بر روی ترکیبات دریایی که دارای اثر بر میکروارگانیسم‌ها، عفونت‌های قارچی و انگلی، ضد پلاکتی، اثرات روی دستگاه‌های قلب و عروق، اعصاب، سیستم ایمنی و سرطان هستند، در زمینه‌های پیش بالینی کار انجام می‌شود.

 

مسئول بخش: دکتر زینب جان احمدی

 

 

مرجان‌های خلیج فارس و مهندسی بافت   نرمتنان دارویی خلیج فارس   اسفنج های دارویی خلیج فارس
مرجان‌های خلیج فارس و مهندسی بافت   نرمتنان دارویی خلیج فارس   اسفنج‌های دارویی خلیج فارس

 

کلمات کلیدی:
فارماکولوژی_دریایی         زیست_فناوری_دریایی    

تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >