معرفی رئیس مرکز

1399/9/8 0:0

 
دانشیار پژوهشی شیمی
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Associate Professor of Chemistry
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر صفیه مؤمنی کوچی

ایمیل: safieh.momeni@gmail.com safieh.momeni@bpums.ac.ir

سامانه علم‌سنجی

 رزومه

 

 

کلمات کلیدی:
رزومه     دکتر     مؤمنی    

تاریخ بروز رسانی:   21 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >