اصلاح وابستگی سازمانی در مقالات

12 آبان 1396

اساتید و پژوهشگران محترم

احتراماً به استحضار می رساند، با توجه به مصوبه شورای مدیران مورخ 29 مهر ماه 1396 در خصوص ارزشیابی پژوهشکده و درج وابستگی سازمانی پژوهشکده از سوی کلیه اعضاء هیات علمی پژوهشی و اعضای هیات موسس مراکز تحقیقاتی در مقالات منتشره، خواهشمند است از این پس وابستگی سازمانی خود را مانند فایل پیوست لحاظ فرمائید.

 فایل پیوست

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.