انتخاب دو تن از اعضاء مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه

26 آذر 1396

در جشنواره هفته پژوهش که در تاریخ 26 آذر ماه 96 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد، از پژوهشگران برتر دانشگاه تجلیل گردید. در این مراسم از سرکار خانم دکتر مریم فرخ نیا (هیات علمی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس) به عنوان پژوهشگر برتر مراکز تحقیقاتی و از سرکار خانم اکرم نجفی (دانشجوی دکتری پژوهشی میکروب شناسی) به عنوان پژوهشگر برتر بخش دانشجویی تقدیر به عمل آمد.

.

.

.

.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.