برگزاری جلسه ژورنال کلاب مورخ 27 آذر ماه 1396

27 آذر 1396

نشست ژورنال کلاب در تاریخ 27 آذر ماه 1396 در محل مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس- بوشهر با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر غلامرضا محمدپور مطالبی را در مورد "سنجش از دور (Remote sensing) و نقش آن در فرآیندهای بیوژئوشیمیایی سطحی" ارائه دادند. از جمله کاربردهای این روش می توان به اندازه گیری رطوبت خاک، عمق آب، سرعت آب، ذرات معدنی در آب، میزان ذوب شدن یخ های قطبی و نیز بررسی پدیده های هواشناسی، کیفیت هوا، رشد جلبک ها، تغییرات پوشش گیاهی در ساحل و کف آب اشاره کرد. همچنین از این روش می توان در تشخیص لکه های نفتی در آب، مطالعات باستان شناسی و پایش بیماری های عفونی در ساحل نیز استفاده نمود.

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.