آخرین اخبارتوجه: ثبت نام طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای زمستان 1402 از روز شنبه 9 دی ماه آغاز خواهد شد. مهلت استفاده از اعتبار طرح، تا پایان اسفندماه 1402 است. ارتباط با باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی 09017200760 Labservice @ labsnet.ir عضویت در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی: https://my.labsnet.ir

< >